::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini

Szkolna tradycja Placówek Oświatowych im. Orła Białego wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miękini

Szkolna tradycja, którą tworzymy, jest elementem integrującym społeczność uczniowską i stanowi o niepowtarzalności miejsca, jakim jest Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Orła Białego w Miękini.

Nadanie imienia szkole stało się zalążkiem do utrwalania tradycji, zwyczajów przekazywanych kolejnym pokoleniom uczniów, a specyfika imienia naszej szkoły zobowiązuje nas do wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia.

Od momentu nadania imienia szkole w specjalnej księdze pamiątkowej, która pojawiła się w murach szkoły po raz pierwszy w dniu 11 listopada 2010 roku – t.j. w dniu nadania imienia szkole - odnotowujemy w niej ważne wydarzenia szkolne i osiągnięcia tak poszczególnych uczniów jak i grup uczniowskich, a także samych nauczycieli.

Przyjmowanie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej odbywa się poprzez uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Równie uroczyście szkoła żegna absolwentów w ostatnich dniach ich nauki. Zostały opracowane specjalne teksty ślubowania do obu tych wydarzeń. Szkolny sztandar, jest prezentowany na wszystkich głównych uroczystościach szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem corocznych obchodów rocznicowych nadania imienia szkole, o wydźwięku patriotycznym 11 listopada.

Została skomponowana oryginalna muzyka i został napisany przez uczennicę naszej szkoły, tekst hymnu placówki, w którym zawarte są treści w kontekście wartości uniwersalnych, jednak w związku ze specyfiką imienia naszej szkoły, zawierające pierwiastek patriotyczny i narodowy.

W ramach edukacji patriotycznej jest kultywowana, paroletnia już tradycja organizowania szkolnego konkursu „Pieśni i Piosenki Patriotycznej”, który upowszechniając i propagując treści patriotyczne stawia sobie szczytny cel pielęgnowania kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. Nasz szkolny konkurs jest swoistym etapem wstępnym („castingiem”) do Powiatowego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, który rokrocznie jest organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Orła Białego, we współpracy Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Miękini.

Krzewiąc postawy patriotyczne upamiętniamy ważne rocznice w historii naszego narodu i podkreślamy - w ramach szkolnej edukacji historycznej - potrzebę świętowania uroczystych i ważnych wydarzeń związanych z historią Polski i regionu w aspekcie kultywowania tradycji narodowych.    I.Godorowska

Szkoła Podstawowa

 im. Orła Białego w Miękini

ul.Szkolna 2, 

55-330 Miękinia

tel. 713144981, 

713144962

 

orzel-ruchomy-obrazek-0099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Wakacje - wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku!
od: 2024-06-22 do: 2024-08-31