::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini

Uroczystość nadania Sztandaru oraz imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Miękini

Dzień 11 listopada 2010 roku zapisze się na zawsze w historii naszej szkoły. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania imienia placówkom oświatowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Miękini.
Tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Orła Białego i uroczyste poświęcenie sztandaru.
Przyszłość człowieka zależy w dużej mierze od kultury. Dzięki kulturze przetrwaliśmy jako naród, dlatego Orzeł Biały w imieniu naszej szkoły będzie symbolem dziedzictwa kulturowego i kształtowania w uczniach postaw patriotycznych poprzez ochronę tożsamości tradycji szkoły - naszej szkoły!
Podczas bardzo podniosłego ceremoniału pani Dyrektor Zofia Miciak przeczytała uchwałę o nadaniu imienia.
Następnie Ksiądz Proboszcz poświęcił sztandar, który wnieśli przedstawiciele Rady Rodziców.
Pani Dyrektor Zespołu Szkół dziękowała indywidualnie każdemu z fundatorów sztandaru, po czym każda z wyczytywanych osób symbolicznie wbijała gwóźdź w drzewiec sztandaru.
Serdeczne podziękowania należą się:

Panu Janowi Marianowi Grzegorczynowi Wójtowi Gminy Miękinia.
Panu Andrzejowi Rojek Dyrektorowi „Clinico – Medical” Błonie
Panu Waldemarowi Zaremba Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miękinia
Panu Tomaszowi Szypura Gospoda Leśnicka - Catering we Wrocławiu
Panu Czesławowi Fuławka Usługowy Zakład Stolarski w Miękini
Panu Romualdowi Siek Prezesowi Zakładu Usług Komunalnych
Panom Lesławowi Banach i Zygmuntowi Pawka Piekarnia „Maria” w Miękini
Pani Ewie Jaworek Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe„ Eljot” Miękinia
Panu Lechowi Jaworek „ Winnice Jaworek” w Miękini
Pani Alinie Kropiwnickiej Sklep „Klaudia” w Środzie Śląskiej
Panu Bogdanowi Wilczak Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Oświaty w Miękini
Panom Mirosławowi Babik i Jackowi Płonka „ Bruk – Pol” Miękinia
Panom Edwardowi Legieć i Krzysztofowi Turkiewicz „ Leg-Tur” Białków
Panu Sebastianowi Berezowskiemu „ Sebit” Lutynia
Firmie „ Czystopole” Miękinia
Firmie Schaumacher Packaging Krępice
Firmie Jordahl & Pfeifer Krępice
Pani Zofii Bilińskiej „Karczma u Zochy” Brzezina
Panu Wojciechowi Prycik Zakład Usługowo – Produkcyjny Źródła
Pani Longinie Gratkowskiej Bar „ Żaczek” Miękinia
Panom Aleksandrowi Mitkiewicz i Krzysztofowi Musielak APM Instal Miękinia
Pracownikom Samorządowego Zespołu Oświaty w Miękini
Pani Jolancie Tarnowskiej Radnej Gminy Miękinia
Panu Kazimierzowi Kowalskiemu Radnemu Gminy Miękinia
Panu Bolesławowi Babik Radnemu Gminy Miękinia
Panu Andrzejowi Adamus Radnemu Gminy Miękinia
Panu Kazimierzowi Wielgus Radnemu Gminy Miękinia
Panu Józefowi Kielarowi Radnemu Gminy Miękinia
Panu Robertowi Jarosławowi Bogusławskiemu Radnemu Gminy Miękinia
Panu Andrzejowi Tomiczak Radnemu Gminy Miękinia
Panu Mieczysławowi Kornalskiemu Radnemu Gminy Miękinia
Panu Romanowi Zaniewskiemu Radnemu Gminy Miękinia
Panu Eugeniuszowi Maksylewicz Radnemu Gminy Miękinia
Panu Janowi Jakisz Radnemu Gminy Miękinia
Panu Zbigniewowi Bilińskiemu Brzezina
Panu Markowi Grodzkiemu Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ Marpol” Miękini
Panu Andrzejowi Ruckiemu Drukarnia „ Rucki” Miękinia
Radzie Rodziców Publicznego Gimnazjum w Miękini
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Miękini
Radzie Rodziców Publicznego Przedszkola w Miękini
Nauczycielom Zespołu Szkół w Miękini
Po przekazaniu sztandaru Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu, został on dokładnie opisany przez prowadzących.
Oto opis: „sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Z jednej strony jest rewers czerwony, na tym tle umieszczony jest wizerunek Orła Białego w złotej koronie.
Dziób i szpony również mają złotą barwę. Wokół wizerunku napis: miłość, szacunek, honor, tolerancja.
Druga strona sztandaru przedstawia rewers w kolorze ecru, na którym jest umieszczone godło gminy Miękinia oraz napis: Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Gimnazjum imienia Orła Białego w Miękini.
Sztandar ma wymiary 100 na 100cm., obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec ciemny o wysokości 2 metrów 20 centymetrów zakończony jest złotym okuciem z metalowym orłem w koronie.
Wygląd sztandaru nawiązuje do fundamentu pracy wychowawczej naszej szkoły, który symbolizują podstawowe wartości oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego i kształtowania uczuć patriotycznych. Rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.
Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć."
Po prezentacji sztandaru, przedstawiciele uczniów wszystkich placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół, złożyli uroczyste ślubowanie.
 My, uczniowie Zespołu Szkół w Miękini będziemy służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem –
ŚLUBUJEMY
 Dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców –
ŚLUBUJEMY
 Solidnie wypełniać obowiązki ucznia –
ŚLUBUJEMY
 Godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami–
ŚLUBUJEMY.
Po ślubowaniu, były przemówienia. Jako pierwszy poproszony został o zabranie głosu Wójt Gminy Miękina pan Jan Marian Grzegorczyn, który tak wiele zrobił dla naszej szkoły. Następnie sztandar został uroczyście wyprowadzony przez Szkolny Poczet Sztandarowy składający się z dwóch uczennic i ucznia gimnazjum.
Po ceremoniale rozpoczęła się część artystyczna. Zaprezentowany został, przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej ( Gabrysię, Bartka, Laurę, Karolinę, Polę, Martynę, Wiktorię i Nikolę) i gimnazjum ( Angelikę, Magdę, Agnieszkę, Kingę, Olgę, Krystiana oraz Michała) montaż, którego motywem był Orzeł Biały. To wzruszające, patriotyczne przedstawienie składające się z utworów poetyckich i przepięknie zaprezentowanych piosenek, z których każda była ilustrowana odpowiednią prezentacją multimedialną, bardzo podobało się zaproszonym gościom.
Po występie naszych uczniów dwa tańce zaprezentował zespół taneczny „ Feniks”, a wiązankę piosenek patriotycznych i ludowych wykonały profesjonalny chór z Malczyc i zespół wokalno – instrumentalny z Wróblowic.
Nad całością ceremoniału czuwała pani Dorota Pstrowska ( nauczyciel świetlicy), przy wsparciu Iwony Godorowskiej ( psycholog szkolny), nad częścią artystyczną pracowała Iwona Godorowska wraz z panią Dorotą Pstrowską, konsultując się w kwestiach muzycznych z panią Katarzyną Sobańską ( nauczycielem przedmiotów artystycznych). Przepiękną prezentację multimedialną do piosenek: „ Orła cień”, „ Orzeł Biały”, „ Taki kraj” i „ Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” przygotowała pani Magda Pietraszewska ( pedagog). Dekorację przygotowały panie: Violetta Kita ( nauczyciel plastyki i techniki), Róża Jędruszek ( nauczyciel bibliotekarz), Monika Kosobudzka (wicedyrektor szkoły podstawowej) oraz Katarzyna Sobańska.
Wszystkim, którzy przyczynili się w tym dniu do jego odpowiedniej oprawy należą się ogromne gratulacje i podziękowania.

Uroczystość nadania Sztandaru oraz imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Miękini

Szkoła Podstawowa

 im. Orła Białego w Miękini

ul.Szkolna 2, 

55-330 Miękinia

tel. 713144981, 

713144962

 

orzel-ruchomy-obrazek-0099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Wakacje - wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku!
od: 2024-06-22 do: 2024-08-31