::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miękini ul. Szkolna 2
55-330 Miękinia
woj. dolnośląskie

Publiczne Przedszkole


Edukacja Wczesnoszkolna


www.przedszkole.miekinia.pl

sp.przedszkole@op.pl

Szkoła Podstawowa

sp.miekinia@wp.pl
www.sp.miekinia.com

wice.sp.miekinia@gmail.com

Fax 71 736 00 70
Sekretariat uczniowski
Dorota Urbanowicz
71 736 00 71
Kadry
Katarzyna Grzegorczyn
71 736 00 72
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
Małgorzata Biszczak-Kunik
71 736 00 73
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Katarzyna Strąk
71 736 00 77

Dyrektor Edukacji Wczesnoszkolnej

Marzena Wantuch

71 736 00 80
Dyrektor Przedszkola
Marzena Wantuch
71 736 00 80
Biblioteka
Monika Hojło
 

Świetlica

 

71 736 00 82

Pedagog Szkoły Podstawowej
Monika Kosobudzka

Monika Bouazzi

Magdalena Pietraszewska

71 736 00 81

71 736 00 78

 

 

Pokój nauczycielski SP 71 736 00 83
Pielęgniarka 71 736 00 78
Kierownik Hali sportowej
 
71 736 00 79
Intendent
Justyna Antoszczuk
71 736 00 76
Dozorcy - od godz. 20.00 71 736 00 82

Szkoła Podstawowa

im. Orła Białego w Miękini

 

orzel-ruchomy-obrazek-0051

55-330 Miękinia,

ul. Szkolna 2,

tel. 717360071/ fax 717360070

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2021-09-01 do: 2022-06-24