::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini
 1. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny
 2. Koncepcja Pracy Szkoły
 3. Procedura współpracy z rodzicami
 4. Regulamin szkolny
 5. Regulamin szafek szkolnych
 6. Regulamin wypożyczania laptopów
 7. Umowa wypożyczenia laptopa i oprogramowania komputerowego
 8. Regulamin dziennika elektronicznego
 9. Regulamin biblioteki
 10. Plan pracy szkoły
 11. Załącznik do planu pracy szkoły
 12. Statut Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
 13. Karta zapisu do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
 14. Karta zapisu do świetlicy szkolnej
 15. Karta zapisu dziecka na obiady w stołówce szkolnej
 16. Regulamin wycieczek szkolnych
 17. Kompetencje kluczowe
 18. Wniosek o przyznanie stypendium
 19. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego Szkoła Podstawowa w Miękini
 20. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego ZSP Miękinia
 21. Procedury organizacji pracy szkoły podczas pandemii- aktualizacja z dn.6.04.2022r.
 22. Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej - regulamin
 23. Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej-regulamin
 24. Wykaz podręczników dla klas 1-3 rok.szk.2022.2023
 25. Wykaz podręczników dla klas 4-8 rok szk. 2022.2023
 26. Szkolny zestaw programów nauczania rok szk.2022.2023

Szkoła Podstawowa

im. Orła Białego w Miękini

55-330 Miękinia

ul. Szkolna 2

tel.71 314 49 81, 71 314 49 62

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Wakacje - wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku!
od: 2022-06-27 do: 2022-08-31