::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini

 

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej im. Orła Białego - rok szkolny 2019/2020

l.p.

nazwisko, imię nauczyciela prowadzącego

rodzaj / typ zajęć

nazwa zajęć

adresaci zajęć

dzień, godzina prowadzenia zajęć

1.

Biernacka – Zalewska Anna

rozwijające

Kółko aktywności twórczej

I a

piątek, 5 lekcja

2.

Bil Jerzy

zajęcia ruchowe

Tenis ziemny / piłka nożna

klasy VI -VIII

termin do uzgodnienia z uczniami

3.

Bochyńska Anna

zajęcia rozwijające

koło plastyczne

klasy III

środa, 5 lekcja

4.

Brożyna Łukasz

zajęcia rozwijające

Wehikuł czasu

klasy VI -VIII

środa, 7 lekcja

5.

Drahan Elżbieta

zajęcia sportowe

„Ogólnorozwojówka”

klasy IV-VII

poniedziałek, 6 lekcja

6.

Durman Grażyna

koło zainteresowań (kółko ortograficzne)

„Ortouczniak”

III c

środa, 6 lekcja

7.

Dzierza Aleksandra

koło zainteresowań z elementami projektowymi

„Przygoda z dziennikarstwem”

klasy VI

wtorek, 7 i 8 lekcja

8.

Gołąb Małgorzata

koło zainteresowań

Koło artystyczne „Mały artysta”

klasy II

środa, 6 lekcja

9.

Karda Anna

zajęcia rozwijające zainteresowania

 

„Być jak Ignacy” – odkrywamy bohaterów polskiej nauki

klasy I - III

piątek, 5 lekcja

10.

Kita Violetta

koło zainteresowań z elementami projektowymi

Zajęcia z kreatywności

klasy IV - VIII

czwartek, 8 lekcja

11.

Kita Zbigniew

zajęcia sportowe

piłka nożna

 

klasy V - VIII

wtorek, 7.10

 

12.

Konarska Anna

koło zainteresowań

„Pędzelki”

I c

czwartek, 6 lekcja

13.

Księżnik – Arendarska Agata

zajęcia rozwijające uzdolnienia

„Cztery pory roku”

III b

piątek, 5 lekcja

14.

Mazur Ewa

koło zainteresowań

Mali artyści

klasy I - III

środa, 6 lekcja

15.

Osiecka Anna

zajęcia rozwijające

Can we have an easy exam?

klasy VII, VIII

wtorek, 8 lekcja

16.

Pryszcz Zdzisława

koło zainteresowań

„Mały artysta”

III d

wtorek, 5 lekcja

17.

Sierota Maria

koło zainteresowań

„Rozmaitości matematyczne”

klasy V - VII

poniedziałek, 7 lekcja

18.

Sobańska Katarzyna

koło zainteresowań z elementami projektowymi

Zajęcia z kreatywności

klasy IV - VIII

czwartek, 8 lekcja

19.

Sobańska Katarzyna

zajęcia wokalne

Chór

klasy IV - VIII

czwartek, 7 lekcja

20.

Strzałkowski Mariusz

zajęcia sportowe

„Z siatkówką na Ty”

klasy IV - VIII

piątek 7.10 – 7.55

21.

Śnieżek Marzena

zajęcia rozwijające zainteresowania

Koło regionalne

klasy V - VI

poniedziałek lub czwartek, 7 lekcja

22.

Wolny Beata

zajęcia rozwijające zainteresowania

„Pogotowie matematyczne”

klasy IV

czwartek, 7 lekcja

23.

Worobiec Grażyna

zajęcia rozwijające zainteresowania

„Mały Artysta” – koło artystyczne

II a

piątek, 5 lekcja

razem:  23 h

 

 

Wykaz zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej

l.p.

rodzaj zajęć

nauczyciel

uczniowie/klasy

wymiar

termin

1.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne/psychoedukacyjne

A. Biernacka - Zalewska

I - II – 2 grupy

2 godz.

kl. 1-wtorek 1245-1330

kl. 2-środa 1245-1330

Z. Pryszcz

III

1 godz.

czwartek 1245-1330

A. Bochyńska

IV – 2 grupy

2 godz.

wtorek 1245-1330

piątek 1245-1330

M. Pietraszewska

V

1 godz.

wtorek 1340-1425

E. Żubrowska

VI

1 godz.

czwartek 1245-1330

M. Pietraszewska

VII i VIII

1 godz.

wtorek 1330-1515 lub

środa 1340-1425

2.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

E. Mazur

I i II

1 godz.

poniedziałek 1245- 1330

A. Księżnik – Arendarska

III – 2 grupy

2 godz.

poniedziałek 1245- 1330

środa 1245-1330

język polski

A. Karda

IV– 2 grupy

2 godz.

piątek 715-800

matematyka

B. Wolny

IV– 2 grupy

2 godz.

wtorek, środa 1340-1425

język polski

K. Sławińska

V

1 godz.

poniedziałek 1340-1425

matematyka

B. Szczerba

V

1 godz.

czwartek 710-755

język polski

A. Dzierza

VI

1 godz.

piątek 1340-1425

matematyka

B. Szczerba

VI

1 godz.

piątek 710-755

język polski

M. Kulig

VII

1 godz.

środa 710-755

matematyka

B. Wolny

VII

1 godz.

poniedziałek 1430-1515

język polski

A. Dzierza

VIII

1 godz.

piątek 710-755

matematyka

M. Sierota

VIII

1 godz.

co drugi tydzień piątek 1340-1425

3.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

E. Żubrowska

I – IV

1 godz.

piątek 800-940

E. Koniec

V

1 godz.

środa 1340-1425

E. Żubrowska

VI – VIII

2 godz.

środa 710-755

4.

Zajęcia z terapii ręki na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

M. Pietraszewskiej

uczniowie z orzeczeniem

1 godz.

poniedziałek 1245- 1330

5.

Zajęcia rozwijające zainteresowania zgodnie z zaleceniami opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej

J. Oleksy – Tokarczyk

uczniowie z opinią

1 godz.

czwartek 1340-1425

6.

Zajęcia z języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

G. Worobiec

przedszkole

 i klasy I – III –

1 godz.

poniedziałek 1245-1330

G. Worobiec

IV – VI

1 godz.

poniedziałek 1340-1425

Szkoła Podstawowa

im. Orła Białego w Miękini

 

kwiat-ruchomy-obrazek-0015

55-330 Miękinia, ul. Szkolna 2

tel.71/7360071

fax.71/7360070

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2021-09-01 do: 2022-06-24