::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego rok szkolny 2020/2021

Lp.

Zajęcia pozalekcyjne

Adresaci zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin

Klasy 1 - 3

1.

Mały czytelnik

1a

Małgorzata Gołąb

czwartek 5 lekcja

2.

Mali odkrywcy

1b

Grażyna Worobiec

poniedziałek 5 lekcja

3.

Zajęcia czytelnicze

1c

Agata Księżnik - Arendarska

środa 5 lekcja

4.

Sensoplastyczne wariacje

1d

Ewa Mazur

środa 5 lekcja

5.

Mały przedsiębiorca

2a

Kamila Dendek

wtorek 5 lekcja

6.

Mały czytelnik

2b

Grażyna Durman

środa 5 lekcja

7.

Zajęcia kreatywne

2c

Zdzisława Pryszcz

wtorek 5 lekcja

8.

Zabawy z ortografią dla młodych dziennikarzy

3a

Anna Biernacka – Zalewska

poniedziałek 5 lekcja

9.

Koło ortograficzne

3b

Maria Osiecka

poniedziałek 5 lekcja

10.

Zdrowie i ja

3c

Anna Konarska

wtorek 5 lekcja

11.

Eucharystyczny ruch młodych

3

Marzena Śnieżek

środa 6 lekcja

Klasy 4 - 8

12.

Piłka nożna

4 - 8

Zbigniew Kita

poniedziałek 7:10

13.

Kółko botaniczne

4 - 8

Beata Szczerba, Katarzyna Sobańska

wtorek 7, 8 lekcja (co drugi tydzień)

14.

Chór

4 - 8

Katarzyna Sobańska

czwartek 7 lekcja

15.

Kreatywność

4 - 8

Katarzyna Sobańska, Violetta Kita

wtorek 7, 8 lekcja (co drugi tydzień)

16.

Kółko plastyczne

4 - 8

Violetta Kita

poniedziałek 7 lekcja

17.

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne

4 - 5

Marzena Śnieżek

środa 7, 8 lekcja

18.

Szkolne Koło Filozoficzne

4 - 8

Marzena Śnieżek

II semestr

 

Zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno - psychologicznej

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Adresaci zajęć

Termin

1.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Anna Biernacka - Zalewska

klasy 1

czwartek 5 lekcja

Grażyna Durman

klasy 2

poniedziałek, czwartek 5 lekcja

Anna Biernacka - Zaleska

klasy 3

piątek 5 lekcja

Monika Bouazzi

klasy 5

środa 7 lekcja

Magda Pietraszewska

klasy 6

wtorek 7 lekcja, piątek 6 lekcja

Monika Kosobudzka

klasy 7

poniedziałek 7 lekcja

Monika Bouazzi

klasy 8

czwartek 7:15

2.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Agata Księżnik - Arendarska

klasy 1

czwartek 5 lekcja

Kamila Dendek

klasy 2

wtorek 6 lekcja

Anna Konarska

klasy 3

poniedziałek 5 lekcja

Maria Sierota - matematyka

4 - 8

wtorek 7 lekcja, czwartek 7:15

Ewa Ruda – język polski

4 - 8

środa 8 lekcja

3.

Zajęcia z terapii ręki

Magdalena Pietraszewska

1 - 8

poniedziałek 6 lekcja

4.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

Iwona Godorowska

4 - 8

poniedziałek 7 lekcja

klasy 1, 2

czwartek 5 lekcja

Monika Bouazzi

klasy 3

czwartek 5 lekcja

5.

Zajęcia z języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw

Grażyna Worobiec

1- 3 i PP

wtorek 5 lekcja,

piątek 6 lekcja

Małgorzata Gołąb

4 - 8

wtorek 7, 8 lekcja

Szkoła Podstawowa

im. Orła Białego w Miękini

55-330 Miękinia

ul. Szkolna 2

tel.71 314 49 81, 71 314 49 62

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Wakacje - wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku!
od: 2022-06-27 do: 2022-08-31