1. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny
 2. Koncepcja Pracy Szkoły
 3. Procedura współpracy z rodzicami
 4. Regulamin szkolny
 5. Regulamin szafek szkolnych
 6. Regulamin wypożyczania laptopów
 7. Umowa wypożyczenia laptopa i oprogramowania komputerowego
 8. Regulamin dziennika elektronicznego
 9. Regulamin biblioteki
 10. Plan pracy szkoły
 11. Załącznik do planu pracy szkoły
 12. Statut Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
 13. Karta zapisu do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
 14. Karta zapisu do świetlicy szkolnej
 15. Karta zapisu dziecka na obiady w stołówce szkolnej
 16. Regulamin wycieczek szkolnych
 17. Kompetencje kluczowe
 18. Wniosek o przyznanie stypendium

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Miękini

55-330 Miękinia,

ul. Szkolna 2

tel.71/7360071

fax.71/7360070

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2020-09-01 do: 2021-06-25

Do wakacji zostało: 242 dni