1. Statut Zespołu Szkół
 2. Zapis do statutu - biblioteka
 3. Statut Szkoły Podstawowej obowiązujący do 30 listopada 2017r, (bez podziału na 8 klas)
 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)
 5. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny
 6. Procedura współpracy z rodzicami
 7. Regulamin szkolny
 8. Regulamin szafek szkolnych
 9. Regulamin wypożyczania laptopów
 10. Umowa wypożyczenia laptopa i oprogramowania komputerowego
 11. Regulamin dziennika elektronicznego
 12. Regulamin biblioteki
 13. Plan pracy szkoły

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

 

ul. Szkolna 2

55-330 Miękinia
woj. dolnośląskie
sp.miekinia@wp.pl

Tel.71 736 00 71

Fax.71 736 00 70

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2017-09-04 do: 2018-06-22

Do wakacji zostało: 245 dni
2017-10-19