Prezydium Rady Rodziców SP:

Przewodnicząca: pani Anna Giedzińska - Dudek

Zastępca: pani Honorata Dulska

Skarbnik: pani  Renata Hubaj

Sekretarz: pan Bartłomiej Maryniak

Składka na Radę Rodziców na rok szkolny wynosi 20 zł na każde dziecko uczące się w Szkole Podstawowej .

Zebrane składki należy wpłacić skarbnikowi - Pani Renacie Hubaj lub na konto.

Nr konta RR: 70 9589 0003 0260 0299 2000 0010 BS Środa Śląska.

75% zebranej sumy jest przeznaczone na  nagrody dla uczniów, dofinansowanie imprez dla naszych dzieci itp.

OGŁOSZENIE

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Miękini zwraca się

z uprzejmą prośbą do rodziców i uczniów naszej szkoły o wsparcie akcji „Lektura zamiast kwiatka”. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zamiast  wyrażać  naszą

wdzięczność pedagogom kwiatkami,

proponujemy klasowe zbiórki pieniędzy  na zakup lektur szkolnych objętych nową podstawa programową.

Pani  Alicja Skoczylas pracująca w szkolnej bibliotece ustali jakie są  największe potrzeby i które lektury trzeba kupić.

Chęć przyłączenia się do akcji wyrazili również nauczyciele naszej szkoły.

Wszystkie zakupione w tej akcji książki będą opatrzone informacją o darczyńcach.

        Z góry dziękujemy Państwu za udział w akcji.

                                                                           Z poważaniem

                                                                           Rada Rodziców

Na Święta Bożego Narodzenia Rada Rodziców i Rada Gminy przekazała piękne prezenty dla uczniów, którzy są objęci indywidualnymi zajęciami rewalidacyjnymi w domach. Ku Paulince i Kubie, którzy będąc uczniami naszej szkoły, nigdy nie mieli szansy przekroczyć jej progu, popłynęły w tym dniu życzenia prosto z serca.

A w tłusty czwartek furorę robiły tradycyjne pączki, o które zadbała nasza niezastąpiona Rada Rodziców. Dziękujemy!!!!

 

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

ul. Szkolna 2,

55-330 Miękinia,woj. dolnośląskie,

sp.miekinia@wp.pl

Tel.71 736 00 71

Fax.71 736 00 70

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2019-09-02 do: 2020-06-26

Do wakacji zostało: 246 dni