Prezydium Rady Rodziców SP:

Przewodnicząca: pani Anna Giedzińska - Dudek

Zastępca: pani Honorata Dulska

Skarbnik: pani  Renata Hubaj

Sekretarz: pan Bartłomiej Maryniak

Składka na Radę Rodziców na rok szkolny wynosi 20 zł na każde dziecko uczące się w Szkole Podstawowej .

Zebrane składki należy wpłacić skarbnikowi - Pani Renacie Hubaj lub na konto.

Nr konta RR: 70 9589 0003 0260 0299 2000 0010 BS Środa Śląska.

75% zebranej sumy jest przeznaczone na  nagrody dla uczniów, dofinansowanie imprez dla naszych dzieci itp.

OGŁOSZENIE

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Miękini zwraca się z uprzejmą prośbą do rodziców i uczniów naszej szkoły o wsparcie akcji „Lektura zamiast kwiatka”. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zamiast  wyrażać  naszą wdzięczność pedagogom kwiatkami, proponujemy klasowe zbiórki pieniędzy  na zakup lektur szkolnych objętych nową podstawa programową.

Pani  Alicja Skoczylas pracująca w szkolnej bibliotece ustali jakie są  największe potrzeby i które lektury trzeba kupić.

Chęć przyłączenia się do akcji wyrazili również nauczyciele naszej szkoły. Wszystkie zakupione w tej akcji książki będą opatrzone informacją o darczyńcach.

         Z góry dziękujemy Państwu za udział w akcji.

                                                                           Z poważaniem

                                                                           Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

 

ul. Szkolna 2

55-330 Miękinia
woj. dolnośląskie
sp.miekinia@wp.pl

Tel.71 736 00 71

Fax.71 736 00 70

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2017-09-04 do: 2018-06-22

Do wakacji zostało: 189 dni
2017-12-14