Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ::Szkoła Podstawowa w Miękini

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2021-04-07

Co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które charakteryzuje się różnorodnymi objawami. Ze względu na duże zróżnicowanie i nasilenie symptomów występujących u dzieci autystycznych mówimy, że dzieci te są na spektrum autyzmu.

Pierwsze objawy autyzmu można zauważyć u dziecka jeszcze przed trzecim rokiem życia. Zachowania charakterystyczne dla spektrum autyzmu, które mogą niepokoić rodziców i nauczycieli można podzielić na trzy grupy, które tworzą “triadę autystyczną”:

 1. Zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym
 • trudności z naprzemienną interakcją z drugą osobą
 • trudności w tworzeniu więzi emocjonalnych z rówieśnikami
 • większe zainteresowanie przedmiotami niż innymi dziećmi
 • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu wzrokowego
 • niedostosowane reakcje emocjonalne do sytuacji społecznej
 • brak zainteresowania zabawami grupowymi

2. Zaburzenia komunikacji

Mogą one dotyczyć zarówno komunikacji werbalnej (mowy), jak i niewerbalnej (mimiki, postawy ciała, gestykulacji).

 • opóźniony i nieharmonijny rozwój mowy
 • dosłowne rozumienie metafor i dowcipów
 • echolalia, czyli stereotypowe powtarzanie części słów lub stałych wyrazów czy fraz wypowiedzianych wcześniej przez inne osoby. Na przykład dziecko zapytane: “Chcesz wody?” odpowie: “Chcesz wody, chcesz wody… “
 • zamienianie zaimków - nieużywanie słów “ja” , “moje” w odniesieniu do siebie
 • trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu rozmowy
 • uboga ekspresja mimiki i słaba gestykulacja
 • problem z chwaleniem się swoimi osiągnięciami, dzieleniem swoim szczęściem np. dziecko nie przynosi swoich rysunków do pokazania rodzicom

3. Stereotypowe wzorce zachowania

 • dziecko przejawia powtarzalne, ograniczone i stereotypowe zachowania i zainteresowania. Można zauważyć brak elastyczności, sztywność lub przywiązanie do stałości
 • występują specyficzne zainteresowania i dziecko posiada rozległą, specjalistyczną wiedzę w danym obszarze np. o kosmosie, pociągach
 • zabawy dziecka oparte są na sztywnych schematach, brak w nich wyobraźni i zabawy opierającej się na udawaniu
 • występują manieryzmy ruchowe, przejawiające się na przykład w kręceniu się wokół własnej osi, trzepotaniu nadgarstkami na wysokości wzroku, wspinaniu się na palcach
 • występują stereotypie ruchowe, na przykład monotonne kołysanie się. Stereotypie, które pojawiają się podczas dużego napięcia, mogą występować także na poziomie języka w postaci pytań lub przekleństw.
 • przejawianie agresji w stosunku do innych lub autoagresji, które jest spowodowane trudnościami w regulowaniu emocji i problemami w relacjach z otoczeniem

Czytaj więcej


Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Miękini

 

55-330 Miękinia,

ul. Szkolna 2

tel.71/7360071

fax.71/7360070

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

AKCJA ŻONKILE - 78 Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
od: 2021-04-18 do: 2021-04-19

Do wakacji zostało: 68 dni