Ubezpieczenie Uczniów

2020-09-03

Szanowni Państwo, informuję, że Prezydium Rady Rodziców (przedszkola i szkoły) podjęło w czerwcu decyzję o przedłużeniu umowy z ubezpieczycielem - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – który w roku szkolnym 2019/2020 ubezpieczał dzieci z Publicznego Przedszkola im. Orła Białego i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju mogą Państwo w tym roku szkolnym zawrzeć z firmą ubezpieczeniową umowę online.

Tak też, w razie Państwa chęci ubezpieczenia dziecka w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, będą dokonywali Państwo płatności.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie przedszkola/szkoły, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Poniżej oraz w załączniku potrzebne informacje dla chętnych ubezpieczyć dziecko w Compensie:

 Dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini został wygenerowany 1 kod aktywacyjny: 037589.

Przedszkole – 184/1044639

Szkoła Podstawowa 184/1044640

W razie pytań proszę kontaktować się z Panem Krzysztofem Juniewiczem – Dyrektorem Regionalnym OVB, tel. 500 501 816, e-mail: krzysztof.juniewicz@ovb.com.pl

Z poważaniem,

M. Wlaźlak – Szał – dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Miękini

Informacje i instrukcja:

KLIKNIJ TUTAJ

INSTRUKCJA

Link do bezpośredniego logowania:

https://szkola.compensa.pl


Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Miękini

55-330 Miękinia,

ul. Szkolna 2

tel.71/7360071

fax.71/7360070

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2020-09-01 do: 2021-06-25

Do wakacji zostało: 242 dni