Drodzy Rodzice, od przeszło tygodnia funkcjonujemy wszyscy w nowej, zaskakującej dla nas rzeczywistości

2020-03-20

Nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini starają się pracować zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, bazując na informacjach przygotowanych przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej, w których jasno zostało napisane, że nauka zdalna, którą proponuje się, odbywa się na przykład z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego.

Być może stało się tak, że w pierwszych dniach Państwa dzieci otrzymały wiele materiałów do opracowania, ale zostało to przeanalizowane i uczniowie uzyskali informację o tym, że mają na to dwa tygodnie.  

Chcę Państwa poinformować, że wraz z nauczycielami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini staram się wypracować jasny, przejrzysty  i dostosowany do tej trudnej i nowej  sytuacji  system pracy zdalnej, to oczywiście nasza próba, ponieważ czekamy rozporządzenie dotyczące zdalnego nauczania, które pozwoli ujednolić nowy rodzaj e-edukacji. Proszę dać nam czas i proszę o wyrozumiałość. Zapewniam również Państwa, że  wszyscy nauczyciele są chętni do pomocy i dostępni przez e-dziennik, proszę pisać, dopytywać, prosić o wsparcie, wskazówki. Dodatkowo psycholog, pedagodzy i część pedagogów specjalnych są dostępni poprzez komunikator Messenger.

Nauczyciele pamiętają także o uczniach z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi. W tym miejscu informuję, że pedagodzy specjalni zostali zobowiązani do stałego kontaktu ze swoimi podopiecznymi, z Rodzicem i nauczycielami prowadzącymi, żeby byli na bieżąco, jaki materiał jest uczniom przekazywany i aby na bieżąco wspierać, aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie czuli się osamotnieni  w tej trudnej sytuacji.

               Proszę też w tym momencie nie martwić się o stopnie za wykonaną pracę, jeszcze raz podkreślam - czekamy na rozporządzenie dotyczące wytycznych zdalnego nauczania, jak i oceniania w nauczaniu zdalnym.

Proszę, aby Państwa dzieci, w miarę możliwości i przy naszym wsparciu, wykonywały zadania na bieżąco, aby też samodzielnie kontaktowały się z nauczycielami, jeśli pojawią się jakieś problemy lub po prostu będą chciały o coś dopytać. Myślę, że jest to ważna umiejętność.

Staramy się też na bieżąco wspierać Państwa, przesyłając różne materiały, jak chociażby o higienie pracy czy zapewnieniu swoim dzieciom bezpieczeństwa w sieci, które są zamieszczone na stronie, a także przesyłane przez e-dziennik.

Od poniedziałku, tj. 23 marca 2020r., kolejny tydzień próby zdalnego nauczania. Nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini są oczywiście do Państwa dyspozycji poprzez e-dziennik.

Pracujemy:

  1. przeznaczając czas na powtórzenie materiału, na znalezienie ciekawych materiałów, które potrafią zainteresować przedmiotem, przygotowujemy materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które będą rozwijać zainteresowania uczniów, utrwalać wiedzę, przygotowywać do egzaminów, mając na uwadze, żaby aktywność uczniów była racjonalnie planowana oraz dawała przestrzeń do rozwoju ich indywidualnych pasji i zainteresowań;
  2. realizujemy materiał z gwarancją, że po powrocie do szkoły uczniowie wszystko to powtórzą i utrwalą;
  3. nie oceniamy uczniów;
  4. zgodnie ze planem lekcji, czyli nauczyciele wysyłają zagadnienia tylko do tych klas, z którymi w danym dniu spotkaliby się w szkole; jeśli któryś nauczyciel przesłał już materiał na dwa tygodnie, to nie dosyła więcej – chyba, że propozycję rozwijania pasji i zainteresowań;

- piątki będą dla uczniów dniem na usystematyzowanie wiedzy, sprawdzenie / uporządkowanie zgromadzonego materiału, powtórzenie;

WYJĄTEK ! Wyjątkiem będą sytuacje, kiedy lekcja odbywa się tylko raz w tygodniu i wypada właśnie w piątek, wtedy też nauczyciel prześle materiały.

  1. wysyłając materiały do Państwa/uczniów do godziny 9.30; po tej godzinie jesteśmy do dyspozycji Państwa/uczniów – jest to czas na wyjaśnienia, pytania, pomoc z naszej strony - do godziny 14.00.

O wszelkich zmianach dotyczących obecnej sytuacji będę Państwa informować na bieżąco.

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości oraz serdecznymi pozdrowieniami,

M. Wlaźlak – Szał – dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Miękini

 


Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

w Miękini

55-330 Miękinia

ul. Szkolna 2

tel.717360071

fax.717360070

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Wielkanocna przerwa świąteczna
od: 2020-04-09 do: 2020-04-14

Do wakacji zostało: 77 dni