Zapisy do nowego projektu, który rusza wkrótce w naszej szkole!!!

2019-09-26

Projekt „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

informacje o projekcie: http://drive.google.com/file/d/1KYQFZWGR3EcKrZ--ZmTPuaSf4MhoA5iq/view

regulamin rekrutacji: http://drive.google.com/file/d/1FOBTPQSg5BFaXLG4ALOfGTbqhcVQ7o-I/view

formularz rekrutacyjny:http://drive.google.com/file/d/1wZdp0HqIcbmqW7suMzdBlQlXFSE7TLC4/view

deklaracja uczestnictwa: http://drive.google.com/file/d/1UK8lFN97JPXeXBxdwp9GBG4t_Ein6r4B/view

oświadczenie o przetwarzaniu danych: https://drive.google.com/file/d/1h-a53x-2S_bxg4DKzpri_jgmBmlEVXq2/view?usp=sharing

zgoda rodzica: http://drive.google.com/file/d/121kDZKEbv-ylDIHhSS9yeRatlrZHv-oc/view


Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

ul. Szkolna 2,

55-330 Miękinia,woj. dolnośląskie,

sp.miekinia@wp.pl

Tel.71 736 00 71

Fax.71 736 00 70

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2019-09-02 do: 2020-06-26

Do wakacji zostało: 246 dni