Ważna informacja do Rodziców

2018-02-05

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się coraz częściej problemami, które rodzą wiele konfliktów, nieporozumień, a czasem nawet w swojej formie znajdują się na granicy kolizji z prawem, związanymi z korzystaniem przez Państwa Dzieci z portali społecznościowych, uprzejmie przypominamy, że korzystanie z portali społecznościowych przez dzieci poniżej 13 roku życia jest zabronione.

Wiedza na temat tego czy Państwa Pociechy mają pozakładane konta na portalach społecznościowych wykracza poza nasz obszar oddziaływań.

Biorąc pod uwagę nasilające się problemy, prosimy o wzmożoną kontrolę rodzicielską, rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności karnej związanej z nieprawnym i niewłaściwym sposobem korzystania z dobrodziejstw cyberprzestrzeni.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że to, co Państwa Dzieci robią po zajęciach szkolnych, pozostaje w obszarze Państwa kompetencji.

Chcąc wesprzeć Państwa oddziaływania wychowawcze, prowadzimy systematyczne pogadanki dotyczące zakresu cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci, profilaktyki i  wychowania do właściwego korzystania z zasobów Internetu, tak podczas zajęć z wychowawcą, jak i podczas bieżącej pracy z uczniami. Dodatkowo w najbliższym czasie zostanie zorganizowana pogadanka z policją  dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w  cyberprzestrzeni.

 

Dyrekcja i Nauczyciele

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Miękini


Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

ul. Szkolna 2,

55-330 Miękinia
woj. dolnośląskie sp.miekinia@wp.pl

Tel.71 736 00 71

Fax.71 736 00 70

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2018-09-03 do: 2019-06-21

Do wakacji zostało: 121 dni
2019-02-19